Zajęcia aerobik, pilates

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt