? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Ochrona Danych Osobowych

Imprezy oraz zajęcia stałe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach mają charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminów imprez i zajęć, w tym również wyrażenie zgody, na podstawie art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezach i zajęciach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprez oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.).
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt