PROTOKÓŁ
konkursu plastycznego "GWIAZDA BETLEJEMSKA" z dnia 16.12.2014r.

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.Do udziału w konkursie zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 8 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 17 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 10 prac
4. Punkt Filialny w Chałupkach - 2 prace
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 10 prac
6. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 3 prace
7. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 6 prac
Ogółem - 56 prac

Komisja nagradzając prace brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność oraz samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji, kolorystykę, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Jury w składzie: Alicja Kolasa, Jacek Mocniak, Katarzyna Mostowik, Elżbieta Wierdonek postanowiło przyznać nagrody następującym osobom w odpowiednich grupach wiekowych:gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Irmina Wójcik SP w Miejscu - I miejsce
2. Michał Fryc ZSP w Ryczowie - II miejsce
3. Mikołaj Maślona ZSP w Ryczowie - III miejsce
4. Michał Jędra ZSP w Ryczowie - Wyróżnienie
gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Krystyna Sekuła Punkt Filialny Chałupki - I miejsce
2. Stanisław Dębski ZSP w Bachowicach - II miejsce
3. Bartłomiej Sieprawski SP w Miejscu - III miejsce
4. Karolina Dzidek SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyróżnienie
gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Roksana Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Oliwia Bratek ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Natalia Dukała ZSP w Spytkowicach - III miejsce
gr. wiekowa IV (gimnazja)
1. Weronika Sypuła ZSP w Ryczowie - Wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim młodym artystom za piękne i pomysłowe prace oraz opiekunom za pomoc w ich wykonaniu !!!gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska
gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska gwiazda betlejemska
gwiazda betlejemska
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt