PROTOKÓŁ
konkursu wielkanocnego "Baranki, zajączki … - dekoracje wielkanocne" z dnia 27.03.2015r.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.
Do udziału w konkursie zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 13 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 13 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 9 prac
4. Punkt Filialny w Chałupkach - 6 prac
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 12 prac
6. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 9 prac
7. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 5 prac
8. Świetlica wiejska w Spytkowicach - 3 prace
Ogółem - 70 prac

Komisja nagradzając prace brała pod uwagę pomysłowość, staranność i samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, zachowanie tradycyjnych motywów.
Jury w składzie: Barbara Kaszuba, Jacek Mocniak, Ewa Byrska, Elżbieta Wierdonek nagrodziło następujące osoby w odpowiednich grupach wiekowych:

gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0") - praca rodzinna (dziecko/rodzic)
1. Matylda Brania - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" - I miejsce
2. Igor Masłowski - SP Nr 2 w Spytkowicach - II miejsce
3. Maja Charnas - ZSP w Spytkowicach - III miejsce
4. Tomasz Karamański - ZSP w Bachowicach - Wyróżnienie
5. Julia Szarek - Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" - Wyróżnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Agata Sowa - Punkt Filialny Chałupki - I miejsce
2. Kornel Garus - SP Nr 2w Spytkowicach - II miejsce
3. Bartłomiej Sieprawski - SP w Miejscu - III miejsce
4. Kamil Kawaler - ZSP w Ryczowie - Wyróżnienie
5. Aleksandra Łabaj - Świetlica wiejska w Spytkowicach - Wyróżnienie
6. Lidia Sowa - Punkt Filialny Chałupki - Wyróżnienie

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Amelia Wrona - ZSP w Bachowicach - I miejsce
2. Małgorzata Herma - SP w Miejscu - II miejsce
3. Julia Jędrocha - ZSP w Spytkowicach - III miejsce
4. Kacper Wądrzyk - ZSP w Ryczowie - Wyróżnienie
5. Agata Warzecha - ZSP Bachowice - Wyróżnienie
6. Natalia Dukała - ZSP w Spytkowicach - Wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim młodym artystom za piękne i pomysłowe prace, a rodzicom i opiekunom za zachęcenie ich do uczestnictwa.

                                

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt