Konkursy Bożonarodzeniowe

Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy okres w całym roku. Ten czas również w Ośrodku Kultury był okazją do przypomnienia sobie o świątecznych tradycjach. Zorganizowane były konkursy, które pokazały, iż te tradycje bardzo dobrze są znane zarówno przez tych najmłodszych, którzy podczas drużynowych zmagań świetnie zmierzyli się z zadaniami wskazanymi w poszczególnych rundach. Również nieco starsi uczniowie w pięknych opowiadaniach pokazywali swoje dojrzałe przemyślenia i refleksje związane z Bożym Narodzeniem.


           


Fotogaleria

Protokół z konkursu drużynowego "Znam tradycje Świąt Bożego Narodzenia"

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dzieci na temat istoty Świąt Bożego Narodzenia oraz świątecznych tradycji, zachęcanie do kultywowania polskich tradycji poprzez śpiewanie kolęd.
Do konkursu przystąpiły : 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
4. Szkoła Podstawowa w Miejscu
5. Punkt Filialny w Chałupkach

Po podliczeniu wyników okazało się, że są one bardzo wyrównane. O wynikach zdecydowały niewielkie różnice punktowe, a przedstawiają się one następująco:
I miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach
II miejsce - Zespól Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach
III miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Miejscu
V miejscu - Punkt Filialny w Chałupkach


Protokół z konkursu literackiego "Moje wymarzone Święta"

Celem konkursu było inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej, dzielenie się osobistymi przemyśleniami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie umiejętności pisania. Komisja oceniając prace literackie kierowała się następującymi kryteriami: spójność z tematem konkursu, poprawność stylistyczna i językowa, oryginalność ujęcia tematu.
Do konkursu przystąpiły:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 4 prace
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 20 prac
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 5 prac
Ogółem - 29 prac

Komisja w składzie: Justyna Biela, Renata Marek przyznała nagrody osobom jak niżej:

klasy IV-VI
I miejsce - Oliwia Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach
Wyróżnienie - Sara Rzońca ZSP w Spytkowicach
Wyróżnienie - Zuzanna Orlik ZSP w Bachowicach

gimnazjum
I miejsce - Weronika Simik ZSP w Spytkowicach
Wyróżnienie - Ilona Dębska ZSP w Bachowicach
Wyróżnienie - Mateusz Grubka ZSP w Spytkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt