PROTOKÓŁ konkursu plastycznego "Kartka Wielkanocna" w dniu 18.03.2016r.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.

Do udziału w konkursie zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 69 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 36 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 61 prac
4. Punkt Filialny w Chałupkach - 6 prac
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 27 prac
6. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 16 prac
7. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 6 prac
8. Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - 15 prac
Ogółem - 236 prac

Komisja nagradzając prace brała pod uwagę pomysłowość, staranność oraz samodzielność, oryginalność pomysłu, zachowanie tradycyjnych motywów. Jury w składzie: Barbara Kaszuba, Ewa Byrska, Krzysztof Gierek postanowiło przyznać nagrody następującym osobom w odpowiednich grupach wiekowych:

gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Daria Jochymek SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Amelia Dukała ZSP w Spytkowicach - I miejsce
3. Milena Czyszczoń ZSP w Ryczowie - II miejsce 4. Anna Brożek ZSP w Spytkowicach - II miejsce
5. Tadeusz Stodolny ZSP w Spytkowicach - III miejsce
6. Amelia Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyróżnienie
7. Władysław Stodolny Spytkowice - Wyróżnienie
8. Jakub Michalec ZSP w Spytkowicach - Wyróżnienie
9. Irmina Wójcik SP w Miejscu Wyróżnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Urszula Siembida SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Anna Jasińska ZSP w Bachowicach - I miejsce
3. Olga Odrowąż ZSP w Ryczowie - II miejsce
4. Justyna Dejworek ZSP w Spytkowicach - II miejsce
5. Krystyna Sekuła Punkt Filialny w Chałupkach - II miejsce
6. Kamil Kawaler ZSP w Ryczowie - III miejsce
7. Agata Sowa ZSP w Ryczowie - III miejsce
8. Nikodem Mocniak ZSP w Bachowicach - III miejsce
9. Malwina Giermek SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyróżnienie
10. Patryk Kowalczyk ZSP w Bachowicach - Wyróżnienie
11. Gabriela Maślona ZSP w Ryczowie - Wyróżnienie
12. Zuzanna Wójcik SP w Miejscu - Wyróżnienie

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Roksana Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Julia Szczepańska ZSP w Bachowicach - II miejsce
3. Zofia Słowiak ZSP w Ryczowie - II miejsce
4. Marta Wójtowicz ZSP w Bachowicach - III miejsce
5. Emilia Balonek SP Miejsce - Wyróżnienie
6. Justyna Mruczek SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyróżnienie

gr. wiekowa IV (gimnazja)
1. Wiktoria Wrona ZSP w Bachowicach - I miejsce
2. Aleksandra Gawęda ZSP w Bachowicach - II miejsce
3. Kamil Przystał ZSP w Bachowicach - III miejsce
4. Agnieszka Kurdziel ZSP w Bachowicach - Wyróżnienie

gr. wiek. V (osoby niepełnosprawne bez względu na wiek)
1. Anna Dzierwa Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - I miejsce
2. Krzysztof Wójcik ZSP w Spytkowicach - I miejsce
3. Aldona Balonek Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - II miejsce
4. Ewa Świerk Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - II miejsce
5. Katarzyna Górecka Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - III miejsce
6. Nadia Jarek Punkt Filialny w Chałupkach - III miejsce

Dziękujemy wszystkim młodym artystom za piękne, kolorowe i pomysłowe prace, nagrodzonym gratulujemy !!!

kartka wielkanocna   kartka wielkanocnaa   kartka wielkanocnaa   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocnaa   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna   kartka wielkanocna  
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt