PROTOKÓŁ IV KONKURSU WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

W poniedziałek 23 maja 2016r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odbył się IV Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniów z klas IV-VI, którego celem było poszerzenie wiedzy o samorządzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego działań wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu był Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Sytkowicach.

Chęć udziału w konkursie zgłosiły 23 osoby, natomiast przystąpiło 22 uczestników z placówek oświatowych z terenu Gminy Spytkowice, tj.: z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Miejscu. Test składał się z 30 pytań, w którym uczestnicy musieli wykazać się znajomością z zakresu działalności Rady Gminy Spytkowice, Wójta Gminy i jego kompetencji, jednostek organizacyjnych Gminy, a także związane z położeniem Gminy, sołectwami oraz bieżącymi wydarzeniami odbywającymi się na terenie Gminy Spytkowice. Rozwiązując test można było zdobyć maksymalnie 49 punktów.

Zwycięzcy konkursu będą uczestniczyć podczas "Dnia otwartego Urzędu Gminy" w Sesji Rady Gminy Spytkowice w dniu 1 czerwca 2016r.


Komisja sprawdzająca testy przyznała na podstawie zdobytych punktów następujące miejsca :
1. Jakub Stokłosa 39 pkt. ZSP w Ryczowie I miejsce
2. Mateusz Kapcia36 pkt. SP w Miejscu II miejsce
3. Julia Kostka35 pkt. ZSP w Spytkowicach   III miejsce
4. Krzysztof Kapcia 33 pkt. SP w Miejscu
5. Dominik Janik 29 pkt. SP w Miejscu
6. Aleksandra Janik 27.5 pkt. ZSP w Spytkowicach
7. Aleksandra Pióro 25 pkt. ZSP w Bachowicach
8. Oskar Figa24 pkt. SP w Miejscu
9. Patrycja Bałys 24 pkt. ZSP w Ryczowie
10. Oliwia Miarka 24 pkt. ZSP w Bachowicach
11. Dominika Bykowska 23 pkt. ZSP w Ryczowie
12. Kacper Wądrzyk 21.5 pkt.ZSP w Ryczowie
13. Zuzanna Orlik 20.5 pkt. ZSP w Bachowicach
14. Jakub Monica 17 pkt. ZSP w Spytkowicach
15. Emilia Kucia17 pkt. ZSP w Bachowicach
16. Zbigniew Stawowiak16.5 pkt.    SP w Miejscu
17. Patrycja Morek15 pkt. ZSP w Bachowicach
18. Sebastian Rogóż 15 pkt. ZSP w Spytkowicach
19. Zuzanna Monica 14 pkt. ZSP w Ryczowie
20. Aleksandra Przejczowska     10 pkt. ZSP w Bachowicach
21. Wiktoria Cichoń8 pkt. ZSP w Bachowicach
22. Oliwia Cichoń5 pkt. ZSP w Bachowicach

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz opiekunom za poświecony czas i przygotowanie, wygranym gratulujemy!konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina   konkurs_wiedza_gmina  
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt