Protokół z konkursu - Przeprowadzenie przez placówkę oświatową wywiadu pt. "Gość w dom" w Rodzinie, która gości pielgrzymów w dniu 30.09.2016r.

Celem konkursu był dialog, wzmocnienie więzi oraz integracja z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży.

Do konkursu przystąpiły :
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

Przy ocenie prac komisja kierowała następującymi kryteriami:
1. Oryginalność i fachowość prowadzonego wywiadu
2. Dbałość o formalną poprawność przekazu
3. Ujęcie jak najwięcej faktów powiązanych z wydarzeniem

Komisja oceniająca za przeprowadzenie najciekawszego wywiadu przyznała nagrodę: dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie

Komisja w składzie:
Renata Marek
Katarzyna Szarek
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt