Protokół z konkursu recytatorskiego pt. "Świat poezji" - eliminacje gminne w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016" 12.10.2016r.

Do konkursu zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 18 osób
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 1 osoba
3. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 2 osoby
Ogółem - 21 osób

W konkursie recytatorskim zostały nagrodzone oraz wytypowane do eliminacji powiatowych następujące osoby w poszczególnych grupach wiekowych:

gr. wiek. I - kl. I-III
I miejsce - Justyna Szewczyk ZSP w Spytkowicach
II miejsce - Arian Szczepanik ZSP w Spytkowicach
III miejsce - Martyna Gawęda ZSP w Spytkowicach

gr. wiek. II - kl. IV-VI
I miejsce - Inga Zębalska ZSP w Spytkowicach
II miejsce - Dagmara Bałys ZSP w Ryczowie
III miejsce - Julia Kostka ZSP w Spytkowicach

gr. wiek. III - gimnazjaliści
I miejsce - Emilia Tomana ZSP w Spytkowicach
II miejsce - Daria Byrska ZSP w Spytkowicach
III miejsce - Michał Rychłowski ZSP w Spytkowicach
III miejsce - Weronika Woźniak ZSP w Spytkowicach

Jury w składzie:
Joanna Jędra
Aneta Dudek
Cecylia Miś
Marzena Koziołpoezja talenty2016   poezja talenty2016   poezja talenty2016   poezja talenty2016  


Fotogaleria
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt