Protokół z konkursu literackiego pt. "Słowem pisane" - eliminacje gminne w ramach XVI Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2016" w dniu 24.10.2016r.

Celem konkursu było zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzież do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

Do konkursu zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 11 osób
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 2 osoby
Ogółem - 13 osób

W konkursie literackim zostały nagrodzone oraz wytypowane do eliminacji powiatowych następujące osoby:

gr. wiek. I - kl. I-III
Kamila Chrapkiewicz - ZSP w Spytkowicach, Gabriela Adamczyk - ZSP w Spytkowicach

gr. wiek. II - kl. IV-VI
Ewa Knapik - ZSP w Spytkowicach, Zuzanna Krystian - ZSP w Ryczowie, Anna Mostowik - ZSP w Ryczowie

gr. wiek. III - gimnazjaliści
Julia Jędrocha - ZSP w Spytkowicach, Agnieszka Skwarczyńska - ZSP w Spytkowicach, Sara Rzońca - ZSP w Spytkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt