Protokół z konkursu "1050 Rocznica Chrztu Polski"

Tematem konkursu było wykonanie plakatu nawiązującego do 1050-tej Rocznicy Chrztu Polski.

Celem natomiast rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, przypomnienie dzieciom i młodzieży poprzez twórczość plastyczną ważnych wydarzeń historycznych tj. 1050 rocznicę Chrztu Polski, rozwój wrażliwości i wyobraźni artystycznej, a także kształcenie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego współczesne pokolenie Polaków.


Do konkursu przystąpiły wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy, tj.:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach
5. Szkoła Podstawowa w Miejscu

Komisja podczas oceny kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu oraz estetyka, pomysłowość i oryginalność wykonania pracy.


Komisja w składzie:
   Józef Bodzenta,
   Dariusz Brodziński
   Barbara Kaszuba
wyłoniła dwóch laureatów: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach oraz Gimnazjum w Spytkowicach.

Laureatom zostały przyznane nagrody finansowe, które zostaną przekazane na uroczystej sesji w dniu 11 listopada 2016r.1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski   1050 rocznica chrztu Polski  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt