Protokół konkursu plastycznego "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA" w dniu 19.12.2016r.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej oraz prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości wśród dzieci. Zadaniem natomiast było wykonanie szopki bożonarodzeniowej w formie płaskiej. W konkursie brały udział dzieci z przedszkoli i kl. "0" oraz kl. I-III z terenu gminy Spytkowice.

Do udziału w konkursie przystąpiły:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 17 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 7 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 45 prac
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 10 prac
5. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 3 prace
6. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 6 prac
Ogółem - 88 prac

Komisja oceniając prace brała pod uwagę pomysłowość i oryginalność wykonania, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie estetyczne. Przy ocenie prac komisja konkursowa w składzie Alicja Kolasa, Barbara Kaszuba i Ewa Byrska postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić prace następujących uczestników:

gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Amelia Berniak SP Nr2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Tadeusz Stodolny ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Tomasz Karamański ZSP w Bachowicach - III miejsce
4. Filip Czechowicz ZSP w Spytkowicach - Wyróżnienie
5. Lena Przejczowska SP Nr 2 w Spytkowicach - Wyróżnienie
6. Emilia Morawska Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" - Wyróżnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Zofia Stodolny ZSP w Spytkowicach - I miejsce
2. Lena Biela SP w Miejscu - II miejsce
3. Aleksandra Bartel ZSP w Spytkowicach - III miejsce
4. Justyna Dejworek ZSP w Spytkowicach - Wyróżnienie
5. Emilia Momot ZSP w Bachowicach - Wyróżnienie
6. Julia Barcik ZSP w Spytkowicach - Wyróżnienie

Wszystkim młodym artystom biorącym udział dziękujemy!

szopka 2016   szopka 2016   szopka 2016   szopka 2016   szopka 2016  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt