Protokół z konkursu literackiego "Świąteczny czas" - 20.12.2016r.

Celem konkursu było inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej, dzielenie się osobistymi przemyśleniami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia, kształtowanie umiejętności pisania. Przedmiotem natomiast napisanie wiersza własnego autorstwa o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia

Komisja w składzie: Renata Marek, Ewa Byrska oceniając prace literackie kierowała się następującymi kryteriami: spójność z tematem konkursu, poprawność stylistyczna i językowa, oryginalność ujęcia tematu, sposób nawiązania do tradycji Świąt Bożego Narodzenia


Do konkursu przystąpiły :
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 1 praca
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 17 prac
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 4 prace
Ogółem - 22 prace

Komisja oceniająca za najciekawsze wiersze przyznała nagrody jak niżej:

I. kl. IV-VI
1. Ewa Knapik ZSP w Spytkowicach - I miejsce
2. Karol Biel ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Roksana Berniak SP Nr 2 w Spytkowicach - III miejsce

II. gimnazjum
1. Mateusz Grubka ZSP w Spytkowicach - I miejsce
2. Klara Zima ZSP w Spytkowicach - II miejsce
3. Weronika Simik ZSP w Spytkowicach - III miejsce

Wszystkim autorom tekstów, którzy napisali wiersze dziękujemy, natomiast zwycięzcom gratulujemy!


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt