Wyniki konkursu plastycznego pt. "WITRAŻ WIELKANOCNY"

Celem konkursu było propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych oraz rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.

Do udziału w konkursie zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 29 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 20 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 29 prac
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 9 prac
5. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 15 prac
6. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 2 prace
7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - 13 prac
Ogółem - 117 prac

Komisja nagradzając prace brała pod uwagę pomysłowość, staranność i samodzielność, oryginalność pomysłu i zachowanie tradycyjnych motywów. Jury w składzie: Barbara Kaszuba, Alicja Kolasa, Elżbieta Wierdonek postanowiło przyznać nagrody następującym osobom:
witraz   witraz   witraz  
witraz   witraz  


gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
1. Amelia Berniak - ZSP Spytkowice - I miejsce
2. Maja Rąpel - ZSP Spytkowice - I miejsce
3. Michał Gołda-Stańczyk - ZSP Bachowice - II miejsce
4. Zuzanna Szarek - ZSP Spytkowice - III miejsce
5. Kacper Garus - ZSP Bachowice - Wyróżnienie
6. Maks Charnas - Spytkowice - Wyróżnienie

gr. wiekowa II (klasy I-III)
1. Patrycja Wójcik - SP Nr 2 w Spytkowicach - I miejsce
2. Maja Charnas - Spytkowice - II miejsce
3. Justyna Dejworek - ZSP Spytkowice - III miejsce
4. Aleksandra Bartel - ZSP Spytkowice - III miejsce
5. Magdalena Milowska - ZSP Ryczów - Wyróżnienie
6. Emilia Grzybek - ZSP Bachowice - Wyróżnienie
7. Konrad Szydłowski - ZSP Spytkowice - Wyróżnienie

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
1. Oliwia Berniak - ZSP Spytkowice - I miejsce
2. Kamila Kowalczyk - ZSP Ryczów - II miejsce
3. Julia Kostka - ZSP Spytkowice - II miejsce
4. Aleksandra Janik - ZSP Spytkowice - II miejsce
5. Angelika Szarek - SP Miejsce - III miejsce
6. Dagmara Bałys - ZSP Ryczów - III miejsce
7. Lidia Sowa - ZSP Ryczów - III miejsce
8. Roksana Berniak - ZSP Spytkowice - Wyróżnienie
9. Stanisław Dębski - ZSP Bachowice - Wyróżnienie

gr. wiekowa IV (gimnazja)
1. Jakub Zwydak - ZSP Spytkowice - I miejsce
2. Patrycja Maciasz - ZSP Spytkowice - II miejsce
3. Daria Byrska - ZSP Spytkowice - III miejsce
4. Wiktoria Sołtys - ZSP Spytkowice - Wyróżnienie

gr. wiek. V (osoby niepełnosprawne bez względu na wiek)
1. Adam Tarkota - WTZ Spytkowice - I miejsce
2. Aldona Balonek - WTZ Spytkowice - II miejsce
3. Sławomir Gliwa - WTZ Spykotwice - III miejsce
4. Piotr Tomski - WTZ Spytkowice - Wyróżnienie
5. Marcin Hajto - WTZ Spytkowice - Wyróżnienie
6. Krzysztof Wójcik - ZSP Spytkowice - Wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne, oryginalne i pomysłowe prace, nagrodzonym gratulujemy !!!


Zapraszamy po odbiór nagród do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach do 14 kwietnia w godz. od 7.30-15.30witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz   witraz  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt