PROTOKÓŁ V KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

W poniedziałek 29 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice odbył się V Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice dla uczniów z klas IV-VI, którego celem było poszerzenie wiedzy o samorządzie lokalnym i Gminie Spytkowice, propagowanie jego działań wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań sprawami publicznymi. Organizatorami konkursu był Gminny Ośrodek Kultury oraz Wójt Gminy w Spytkowicach.

Chęć udziału w konkursie zgłosiły 32 osoby, natomiast do konkursu przystąpiło 24 uczestników z placówek oświatowych z terenu Gminy Spytkowice m.in. z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, Szkoły Podstawowej w Miejscu oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Spytkowicach. Test składał się z 25 pytań otwartych i wyboru, w którym uczestnicy musieli wykazać się znajomością z zakresu działalności Rady Gminy Spytkowice i jego składu w latach 2014-2018, jednostek organizacyjnych Gminy, a także związane z sołectwami, obradami sesji oraz bieżącymi wydarzeniami odbywającymi się na terenie Gminy Spytkowice. Pytania dotyczyły również zasłużonych postaci naszej Gminy, a mianowicie: Ojca Rudolfa Warzechy, Ks. Franciszka Gołby i Franciszka Stefczyka. Rozwiązując test można było zdobyć maksymalnie 52 punkty.

Laureaci konkursu zostaną Honorowymi Gośćmi podczas Sesji Rady Gminy Spytkowice w dniu 31 maja 2017r. i będą sprawowawać obowiązki na swych stanowiskach jako Dziecięcy Wójt Gminy Spytkowice 2017, Dziecięcy Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice 2017 oraz Dziecięcy Sekretarz Gminy Spytkowice 2017.

Komisja sprawdzająca testy przyznała na podstawie zdobytych punktów następujące miejsca:

I miejsce Dagmara Bałys - 39,5pkt. - ZSP w Ryczowie
II miejsce Jakub Bratek - 37pkt. - ZSP w Spytkowicach
III miejsce Aleksandra Stanek - 35pkt. - ZSP w Spytkowicach
4. Jakub Stokłosa - 34,5pkt. - ZSP w Ryczowie
5. Wiktoria Gołba - 34,5 pkt. - ZSP w Spytkowicach
6. Amelia Kozioł - 34pkt. - ZSP w Ryczowie
7. Oliwia Berniak - 31,5pkt. - ZSP w Spytkowicach
8. Roksana Berniak - 30pkt. - ZSP w Spytkowicach
9. Radosław Stokłosa - 28,5pkt. - ZSP w Ryczowie
10. Anna Scąber - 28pkt. - ZSP w Spytkowicach
11.Maria Konior - 28pkt. - ZSP w Spytkowicach
12. Kamila Brania - 25pkt. - SP w Miejscu
13. Łukasz Diprose - 24.5pkt. - ZSP w Bachowicach
14. Stanisław Dębski - 23pkt. - ZSP w Bachowicach
15. Kacper Brania - 21,5pkt. - ZSP w Ryczowie
16. Aleksandra Janik - 21pkt. - ZSP w Spytkowicach
17. Gabriel Brodziński - 20,5pkt. - SP Nr 2 w Spytkowicach
18. Oliwier Czyżowski - 20pkt. - ZSP w Ryczowie
19. Patrycja Bałys - 20pkt. - ZSP w Ryczowie
20. Franciszek Dębski - 19pkt. - ZSP w Bachowicach
21.Bartłomiej Wróbel - 17,5pkt. - ZSP w Bachowicach
22. Julia Kapica - 17,5pkt. - ZSP w Spytkowicach
23. Bartoz Jędra - 12,5 pkt. - ZSP w Ryczowie
24. Szymon Ludwikowski - 11 pkt. - ZSP w Ryczowie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz opiekunom za poświecony czas i przygotowanie, wygranym gratulujemy!


konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy   konkurs wiedzy  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt