Wyniki konkursu bożonarodzeniowego pt. "WIANEK BOŻONARODZENIOWY"

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozpowszechnianie tradycji wykonania ozdób bożonarodzeniowych, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości wśród dzieci i młodzieży.

Do udziału w konkursie zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 12 prac
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 12 prac
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 19 prac
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 13 prac
5. Szkoła Podstawowa w Miejscu - 11 prac
6. Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Ryczowie - 4 prace
7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Spytkowicach - 3 prace
8. Punkt Filialny w Chałupkach - 2 prace
Ogółem - 76 prac

Komisja nagradzając prace brała pod uwagę pomysłowość w wykorzystaniu materiałów i oryginalność wykonania, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność. Jury w składzie: Alicja Kolasa, Lucyna Momot-Książek, Wojciech Bałys przyznało nagrody następującym osobom w poszczególnych grupach wiekowych:


gr. wiekowa I (przedszkola, kl."0")
I miejsce - Krzysztof Woźniak - ZSP w Bachowicach
II miejsce - Anna Brożek - ZSP w Spytkowicach
III miejsce - Kamil Choczyński - ZSP w Bachowicach
Wyróżnienie - Antoni Zieliński - ZSP w Ryczowie
Wyróżnienie - Kacper Majdak - ZSP w Bachowicach
Wyróżnienie - Lena Kubarek - ZSP w Bachowicach

gr. wiekowa II (klasy I-III)
I miejsce - Tomasz Świdergał - ZSP w Spytkowicach
II miejsce - Patrycja Wójcik - SP Nr 2 w Spytkowicach
Wyróżnienie - Patryk Milowski - SP Nr 2 w Spytkowicach
Wyróżnienie - Patrycja Sowa - Punkt Filialny w Chałupkach

gr. wiekowa III (klasy IV-VI)
I miejsce - Zofia Stodolny - ZSP w Bachowicach
II miejsce - Damian Wójtowicz - ZSP w Bachowicach
III miejsce - Julia Knapik - ZSP w Spytkowicach
Wyróżnienie - Katarzyna Gara - SP w Miejscu
Wyróżnienie - Marlena Walasek - ZSP w Spytkowicach

gr. wiekowa IV (gimnazja oraz kl. VII SP)
I miejsce - Roksana Berniak - ZSP w Spytkowicach
II miejsce -. Julia Klaja - ZSP w Spytkowicach
III miejsce - Amelia Michalec - ZSP w Spytkowicach

gr. wiek. V (osoby niepełnosprawne bez względu na wiek)
I miejsce - Marian Hajto - WTZ Spytkowice
II miejsce - Katarzyna Górecka - WTZ Spytkowice
III miejsce - Józef Szarek - WTZ Spytkowice


Dziękujemy wszystkim uczestnikom za piękne, oryginalne i pomysłowe prace, nagrodzonym gratulujemy !!!                                          
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt