Protokół z konkursu "Pamięć Ofiarom Zbrodni Katyńskiej" w dniu 24.04.2018r.

Celem konkursu było rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Głównym jej założeniem było przypomnienie ważnych wydarzeń historycznych związanych ze zbrodnią katyńską oraz uczczenie ofiar tej zbrodni. Kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich.

Komisja oceniając prace kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem, poprawność stylistyczna i językowa, oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonanych prac.

Do konkursu zgłosiło się w poszczególnych kategoriach
1. Plastyka - 49 osób
2. Literatura - 14 osób
3. Prezentacja - 7 osób
Ogółem - 70 osób

Komisja w składzie:
1. Mariusz Krystian
2. Józef Bodzenta
3. Dariusz Brodziński
4. Renata Marek
5. Ewa Byrska
6. Wojciech Bałys
dokonała oceny oraz przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach osobom jak niżej:

Plastyka:
I miejsce - Emilia Knapik - Szkoła Podsatwowa Nr 2 w Spytkowicach
II miejsce - Filip Czechowicz - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
III miejsce - Maria Rzońca - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
Wyróżnienie:Adrian Suski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach, Zuzanna Szarek - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Spytkowicach

Literatura:
I miejsce - Weronika Hupert - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
(Ciekawe połączenie fikcji literackiej z historią)
II miejsce - Ewa Knapik - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
(Trudna forma literacka, wplecione ciekawe fakty. Wprowadzony kontrast postaw i wartości).
III miejsce - Zofia Stodolny - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
(Oryginanie połączona historia z baśniowością. Mądre przesłanie).
Wyróżnienie: Justyna Dejworek - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Spytkowicach, Aleksandra Krystian - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Ryczowie.

Prezentacja:
I miejsce - Izabela Kubarek - Gimnazjum Nr 2 w Ryczowie
(ciekawa grafika, treść oraz odwołanie do literatury)
I miejsce - Sara Rzońca - Gimnazjum Nr 1 w Spytkowicach
(ciekawa grafika, treść- została przedsatwiona duża ilośc faktów, trafny dobór dźwięku)
III miejsce - Natalia Dukała - Gimnazjum Nr 1 w Spytkowicach
(dobra treść - rodzaj dziennika, brak warstwy ilustarcyjnej)

Laureatów zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia o godz. 17.00 w Muzeum Regionalnym w Bachowicach.
Organizatorzy oraz komisja konkursowa składają serdeczne podziękowania opiekunom za poświęcony czas oraz uczestnikom za pełną zaangażowania pracę. Gratulujemy zwycięzcom!
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt