VI KONKURS WIEDZY O GMINIE SPYTKOWICE

25 maja w sali WDK Spytkowice odbył się "VI Konkurs Wiedzy o Gminie Spytkowice". Jego głównym założeniem było poszerzenie wiedzy o samorządzie lokalnym i Gminie Spytkowice, popularyzowanie działań Gminy wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie zainteresowań problematyką lokalną wśród dzieci, kształtowanie postaw obywatelskich oraz integrowanie społeczności gminy.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 20 osób z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Spytkowicach, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bachowicach, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie oraz Szkoły Podstawowej w Miejscu, przy czym ostatecznie udział wzięło 14 osób.
Test składał się z 25 pytań otwartych i wyboru, w których uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą z zakresu działalności Rady Gminy, Wójta Gminy i jego kompetencji, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, bieżących wydarzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy oraz działań jakie Gmina Spytkowice podjęła w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozwiązując prawidłowo test można było uzyskać maksymalnie 32 pkt.

3 czerwca, podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka, Laureaci konkursu otrzymają z rąk Wójta Gminy Pana Mariusza Krystiana nominacje na swoje stanowiska. 4 czerwca natomiast zostaną Gośćmi Honorowymi w Urzędzie Gminy i będą sprawować obowiązki na powierzonych im stanowiskach.

- I miejsce zajęła Julia Kostka z ZSP w Spytkowicach, która została nominowana Dziecięcym Wójtem Gminy Spytkowice, otrzymując 29 pkt.
- II miejsce zajęła Dagmara Bałys z ZSP w Ryczowie, która została nominowana Dziecięcym Przewodniczącym Rady Gminy Spytkowice, otrzymując 28,5 pkt.
- III miejsce zajęła Aleksandra Stanek z ZSP w Spytkowicach, która została nominowana Dziecięcym Sekretarzem Gminy Spytkowice, otrzymując 28 pkt.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz opiekunom za poświęcony czas i przygotowanie, wygranym gratulujemy!                                    
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt