Konkurs „Przebudzenie wiosny”

Konkurs „Przebudzenie wiosny” był adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Spytkowice. Przeprowadzono go w dwóch kategoriach:

plastyka dla:
- I grupa: przedszkola, klasy „0”
- II grupa: klasy I – III

literatura dla:
- III grupa: klasy IV - VI
- IV grupa: klasy VII - VIII
- V grupa: młodzież szkół średnich

Celem konkursu było inspirowanie uczestników do aktywności twórczej, rozwijanie talentów literackich oraz rozbudzanie wyobraźni i kreatywności. Z uwagi na wiosenny czas chcieliśmy pobudzić wrażliwości dzieci na piękno przyrody. Stworzyliśmy tym samym uczestnikom możliwości prezentacji i promowania ich autorskich pomysłów oraz zaproponowaliśmy alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.

Jury oceniając prace plastyczne uczestników kierowała się zgodnością pracy z tematem, pomysłowością, oryginalnością wykonania, estetyką i samodzielnością. Z kolei prace literackie oceniano pod względem zgodność utworu z tematem konkursu, poprawnością stylistyczną i językową, poziomem literackim pracy oraz ich oryginalnością.
Jury postanowiło przyznać nagrody następującym osobom w odpowiednich kategoriach i grupach wiekowych:

Kategoria plastyka:
I grupa: przedszkola, klasy „0”
• I miejsce: Adam Gruszczyński
• II miejsce: Gabriela Michalec
• III miejsce: Martyna Kwiatkowska
• Wyróżnienie: Alicja Warzecha, Aleksandra Szarek

II grupa: klasy I – III
• I miejsce: Amelia Berniak
• II miejsce: Anna Brożek
• III miejsce: Maria Wnęk, Anna Warzecha

Kategoria literatura:
III grupa: klasy IV – VI
• I miejsce: Karol Kwiatkowski
• II miejsce: Maja Charnas

Z osobami nagrodzonymi skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia sposobu odbioru nagród. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  przebudzenie-wiosny  


Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt