Koła Gospodyń Wiejskich

Na terenie gminy Spytkowice aktywnie działają Koła Gospodyń Wiejskich: Bachowice, Półwieś, Ryczów oraz Związek Emerytów i Rencistów ze Spytkowic współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Spytkowicach. Koła oraz Związek uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, podtrzymują tradycję w realizowanych na terenie gminy imprezach i uroczystościach tj. "Tradycja Wielkanocna", "Tradycja Bożonarodzeniowa", "Gminne Dożynki". Biorą także czynny udział w imprezach regionalnych i powiatowych.


  • Koło Gospodyń Wiejskich Bachowice - Przewodnicząca Lucyna Kozak
  • Koło Gospodyń Wiejskich Półwieś - Przewodnicząca Bożena Jenczała
  • Koło Gospodyń Wiejskich Ryczów - Przewodnicząca Janina Koterwas
  • Koło Gospodyń Wiejskich Spytkowice - Przewodnicząca Stanisława Szarek
  • Koło Gospodyń Wiejskich Miejsce - Przewodnicząca Janina Barcik
  • Związek Emerytów i Rencistów Spytkowice - Przewodnicząca Zofia Gębczyk
  • Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt