Dane teleadresowe

GMINNY OŚRODEK KULTURY w SPYTKOWICACH
Ul.Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
Tel/fax : 33 879 15 55
REGON: 357173155 NIP: 551-22-39-965
NR KONTA BANKOWEGO : 45 8112 0008 0030 0429 2000 0010

Biuro GOK-u : kultura@gokspytkowice.pl

Księgowość : ksiegowosc@gokspytkowice.pl

Dyrektor : dyrektor@gokspytkowice.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt