ZAJĘCIA MUZYCZNE

ZAJĘCIA MUZYCZNE: sala WDK Spytkowice
œroda, czwartek, instruktor: Pan Daniel Nicieja

Zajęcia indywidualne (harmonogram dostępny w biurze GOK)


NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH: sala GOD w Ryczowie
czwartek, instruktor: Pan Szymon Pištek

Zajęcia indywidualne (harmonogram dostępny w biurze GOK)
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt