Gminna Orkiestra Dęta

Tradycja muzykowania w Gminie Spytkowice, a zwłaszcza miejscowości Ryczów sięga odległych czasów. Wiadomo, że w 1927 roku istniała w tej miejscowości orkiestra dęta pod kierownictwem ks. proboszcza Stefana Guśpiela. Niestety nie zachowały się informacje dotyczące składu tejże formacji, czy tez okresu jej działalności. Po II wojnie światowej ówczesny proboszcz ks. Władysław Kania, powołał do życia kolejną orkiestrę dętą złożoną z mieszkańców parafii, która działała do 1959r. Po 36 latach, we wrześniu 1995 roku, muzycy z Ryczowa postanowili stworzyć kolejna już orkiestrę dętą. Orkiestra Dęta w 2000 roku została objęta patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i taki jest również obecnie.

Orkiestra koncertuje na terenie Gminy podczas imprez i zebrań strażackich, uroczystości religijnych, państwowych i szkolnych, festynów, Dożynek Gminnych, a także dla wielu osób daje możliwość bezpłatnej gry na instrumentach dętych.

Członkowie orkiestry to osoby w różnym wieku, wśród których bardzo liczną grupę stanowią osoby młode, pełne entuzjazmu i ambicji. Osoby te chcą się rozwijać, reprezentować gminę poza jej granicami, brać udział w konkursach i przeglądach orkiestr. Gmina Spytkowice i Gminny Ośrodek Kultury wspierają te dążenia i przeznaczają środki na doposażenie orkiestry poprzez zakup instrumentów i umundurowania.

Gminna Orkiestra Dęta już może ćwiczyć w nowej sali prób. Poszerzenie oferty zajęć i ciągły wzrost liczby muzyków w orkiestrze oraz doposażenie w nowy sprzęt, wymusił wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na użytek orkiestry. Dlatego też został przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wcześniej funkcjonował Ośrodek Zdrowia. Pomieszczenia nabrały nowego wyglądu i zostały adoptowane na salę prób Gminnej Orkiestry Dętej. Dzięki temu dziś Gminna Orkiestra Dęta ma swoją siedzibę - salę prób o wysokim standardzie. Członkowie orkiestry znajdą teraz miejsce na przechowywanie instrumentów, nut, strojów, itp. Odpowiednio wyposażona sala prób ułatwi profesjonalne przygotowania do udziału w konkursach, przeglądach. Będzie ona materialnym gruntem na rozwijanie się tejże orkiestry oraz promocję muzyki.

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach realizował projekty związane z działalnością GOD, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia:                 Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt