Usługi poligraficzne


Ustala się stawki opłat za usługi w zakresie małej poligrafii jak niżej:

1. ksero A4 - 0,30 zł
2. ksero A4 na kolorowym papierze - 0,40 zł
3. ksero A3 - 0,60 zł
4. ksero A3 na kolorowym papierze - 0,70 zł
5. wydruk tekstu - 0,60 zł/ 1 strona A4
6. wydruk pełny A4 - 2,50 zł
7. wydruk tekstu - 1,20 zł/ 1 strona A3
8. wydruk pełny A3 - 5,00 zł
9. fax: a) strefowe 0,60 zł/1 strona
           b) międzystrefowe 1,20 zł/1 strona

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt