Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach zakończył realizację operacji pn. "Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie, będących infrastrukturą kulturalno-turystyczno-rekreacyjną"

W ramach realizacji operacji został zrealizowany cały zakres rzeczowy operacji. Rzeczowa realizacja operacji obejmowała wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych polegających na:
- wykonaniu instalacji sanitarnych takich jak:
* Instalacje wewnętrzne wodno -kanalizacyjne
* Instalacje c.o.
* Instalacje gazowe
- wykonaniu klimatyzacji i wentylacji
- wykonaniu instalacji elektrycznych takich jak:
* Instalacje elektryczne wewnętrzne
* Instalacje strukturalne
- zakupie, montażu i uruchomieniu wyposażenia takiego jak:
* system Audio
* system oświetlenia
* infrastruktura sceniczna
* meble

Celem realizowanej operacji było poszerzenie atrakcyjności infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez remont pomieszczeń w Wiejskim Domu Kultury w Ryczowie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt