PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W SPYTKOWICACH

- Rodzinny Turniej Sołectw: kwota otrzymana (17.08.2011r.) 13 015,56 zł.
- Nagranie płyty Gminnej Orkiestry Dętej z Ryczowa: kwota otrzymana (19.07.2012r.) 6 118,00 zł.
- Sukces na talerzu, czyli promocja tradycyjnych potraw poprzez wydanie książki kucharskiej i zorganizowanie imprezy promocyjnej połączonej z degustacja potraw: kwota otrzymana ( 20.06.2013r.) 24 232,00 zł.
- Kultywowanie lokalnej tradycji poprzez zakup instrumentów: kwota otrzymana (14.11.2013r.) 14 946,33 zł.
- Dzień Dziecka - rodzinny zawrót głowy: kwota otrzymana (22.01.2014r.) 8 268,52 zł.
- Festiwal Orkiestr Dętych Dolina Karpia: kwota otrzymana (26.11.2013r.) 6 204,55 zł.
- Festiwal rzemiosła w Gminie Spytkowice: kwota otrzymana (22.01.2014r.) 25 000,00 zł.
- Wspieranie kulturalnej twórczości poprzez zakup wyposażenia sali prób i spotkań Gminnej Orkiestry Dętej: kwota otrzymana (24.02.2015r.) 5 813,68 zł
- Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez zakup instrumentów oraz zorganizowanie warsztatów: kwota otrzymana (25.09.2014r.) 31 416,00 zł.
- Łączy nas rzeka- organizacja plenerowej imprezy kulturalnej promującej walory dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez pryzmat rzek: kwota otrzymana (24.02.2015r.) 34 657,60 zł.
- Tradycja, folklor, obyczaje…- organizacja warsztatów, zakup strojów i sprzętu oraz organizacja imprezy podsumowującej projekt: kwota otrzymana ( 28.08.2015r) 16.160,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt