ZESP? REGIONALNY

Zajęcia zespołowe. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu.

Dom Strażaka Spytkowice
piątek, godz. 17:00-19:00,
bezpłatnie
prowadząca: Izabela Snażyk, Angelika Orzeszek


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt