ZESP? REGIONALNY

Zajęcia zespołowe. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu.

GOK w Spytkowicach, piątek: godz. 17:45-19:15, bezpłatnie, prowadzące: Izabela Snażyk, Angelika Orzeszek
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt