ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

ROBOTYKA i LABORATORIUM MAŁEGO NAUKOWCA: świetlica wiejska Spytkowice
piątek, prowadzący: ROBOTIM

Zajęcia w grupach (listy dostępne w biurze GOK)
Laboratorium Małego Naukowca: 14.45 - 15.30
Robotyka: 15.35 - 16.35
Harmonogram zajęć: 28 wrzesień; 12, 26 październik; 9, 16, 23 listopad; 7, 14 grudzień
Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt