ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku szkolnym, które uwielbiają tańczyć oraz chcą nabywać rozmaitych umiejętności tanecznych. Celem jest zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji fizycznej, wzmocnienie i uelastycznienie ciała, nabycie prawidłowej postawy ciała, rozwój koordynacji i pamięci ruchowej.
Dom Strażaka Spytkowice, czwartek: godz. 16:00 - 16:45
Wiejski Dom Kultury w Ryczowie, czwartek: godz. 17:00-17:45,
cena: 30zł/opłata miesięczna, prowadząca: Ewelina Przystał


Zajęcia taneczne w roku szkolnym 2015/2016

Zajęcia taneczne odbywały się w Spytkowicach, Bachowicach i Ryczowie, powadzone przez instruktora - Pani? Annę Gońka. W Spytkowicach prowadzone s? cztery grupy taneczne, "X - DANCE" i "TIP-TOP, grupy tańcz?ce od kilku lat, a także dwie grupy dla dzieci młodszych (3-4 lata) i starszych (5-6 lat). Zajęcia taneczne cieszyły się dużym zainteresowaniem, w tym roku w Bachowicach powstały dwie nowe grupy taneczne dla dzieci młodszych (4-6 lat) i starszych (8-9 lat). Grupy taneczne "X-DANCE" i "TIP-TOP" ze Spytkowic oraz "FANTAZJA" z Ryczowa prezentowały swoje umiejętno?ci taneczne podczas uroczysto?ci, festiwali i konkursów gminnych oraz poza jej terenem.zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne   zajecia taneczne  ;


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt