DZIECIĘCY UNIWERSYTET LUDOWY

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 7-12 lat - autorski projekt Fundacji Sowiarnia W trakcie 1,5 godzinnych warsztatów powstaną "dzieła" inspirowane tradycyjnym rzemiosłem, formami i motywami kultury ludowej, z użyciem tradycyjnych i współczesnych materiałów. Zajęcia będą miały również na celu poprawę zdolności manualnych i małej motoryki, ale również ożywienie technik tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła - poznanie historii, warsztatu pracy i narzędzi z nią związanych sposobu wykorzystania jej w życiu codziennym oraz poszerzenie wiedzy o kulturach tradycyjnych.
Każdy uczestnik na zakończenie roku otrzyma dyplom ukończenia DUL, który w założeniu ma praktyczne kształcenie przez całe życie.

świetlica w Ryczowie,
czwartek, 15:00-16:30 (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu wg. ustalonego harmonogramu)
cena: 40zł/opłata miesięczna
prowadzący: Fundacja Sowiarnia

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt