Segregujemy śmieci!!! - zajęcia ekologiczne

Dnia 20 sierpnia 2014 r. (środa) wychowawca świetlicy wspólnie z sołtysem Miejsca Panią Grażyną Stańczyk zorganizowały spotkanie dzieci z kierownikiem ZUK w Spytkowicach p. Grzegorzem Knapik.

Akcja miała na celu promowanie wśród najmłodszych idei segregacji odpadów w ich najbliższym otoczeniu. Dzieci poznały i utrwaliły sobie terminy związane z gospodarowaniem odpadami: segregacja, recykling, "elektrośmieci", surowce wtórne, kompostownik. Poznali też rodzaje pojemników oraz worków na odpady i ich kolory, dowiedzieli się jakie śmieci należy wrzucać do odpowiedniego kosza (worka) oraz jak długo rozkładają się w przyrodzie różnego rodzaju odpady, np. folia, plastik, guma, szkło, skórka od banana itd.

Po prezentacji multimedialnej przeprowadzone zostały ćwiczenia, które polegały na odpowiednim umieszczeniu w poszczególnych workach różnych rodzajów odpadów. Dzieci nie zapomniały przy tym o odpadach niebezpiecznych dla środowiska tj. lekarstwa, baterie itp. dla których sami proponowali odpowiednie miejsca zbiórki.

Wychowankowie świetlicy słuchali z wielkim zainteresowaniem, zadając wiele dodatkowych pytań na temat dalszych losów zebranych odpadów. Dla najbardziej aktywnych zostały przewidziane nagrody, które wręczyła Pani sołtys Miejsca.

Jesteśmy pewni, że przeprowadzona akcja uświadomiła dzieciom i nam wychowawcom, jak bardzo istotny jest problem dotyczący właściwego postępowania z odpadami oraz przyczyniła się do rozwinięcia u naszych podopiecznych szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i wrażliwości na otaczającą przyrodę.

Na zakończenie zajęć wspólnie ułożyliśmy hasło, które stanie się mottem przewodnim w życiu naszej swietlicy: "Ziemi lżej gdy odpadów mniej!"Fotogaleria
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt