Spotkanie z kierownikiem Zakładu Usług Komunalnych

Dnia 25 sierpnia tj. poniedziałek na świetlicy w Ryczowie dzieci odwiedził kierownik ZUK p. Grzegorz Knapik. Spotkanie było podzielone na dwie części, a mianowicie I część- teoretyczna, podczas której kierownik ZUK przedstawił w ciekawy sposób trudne, niejednokrotnie ciężkie do zapamiętania pojęcia. Dzieci poznały terminy związane z gospodarowaniem odpadami, a mianowicie: segregacja śmieci, recykling, kompostownik. W dalszej części gość prowadził z dziećmi rozmowę na temat rodzajów worków do jakich można segregować śmieci. Co się okazało, większość dzieci znała kolory i odpowiadające im rodzaje worków.

Natomiast podczas II części – praktycznej każdy otrzymał stertę śmieci, które musiały przyporządkować do odpowiednich worków. Tego typu zadanie, wcale nie było takie proste. Przy pomocy Kierownika ZUK udało się wykonać zadanie poprawnie.

Pod koniec spotkania dzieci zadawały pytania gościowi związane z jego pracą oraz z segregacją odpadów. Mamy nadzieję, że spotkanie na długo pozostanie w pamięci, gdyż hasła, które poznaliśmy w trakcie lekcji już od pierwszego dnia wprowadziliśmy w życie. Były to m.in. "Zgnieć śmieć", "Myślę, więc segreguję", "Zgniatanie, sposób na opakowanie".

zuk_ryczow zuk_ryczow zuk_ryczow zuk_ryczow
zuk_ryczow zuk_ryczow zuk_ryczow zuk_ryczow
zuk_ryczow zuk_ryczow
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt