Spotkanie dzieci ze strażakami OSP w Bachowicach

Piątek, 22 sierpnia 2014r. dzieci ze świetlicy wiejskiej wybrały się na spotkanie ze strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach a zarazem Komendantem Gminnym OSP Panem Tadeuszem Dębskim.

W trakcie spotkania opowiadał on o służbie, rodzajach umundurowania, przestrzeganiu zakazów i nakazów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci zwiedziły remizę, dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną. Wychowankowie świetlicy dowiedzieli się też, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych oraz powodzi. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie i ich wyposażenie. Podziwiały sprzęt, jakim strażacy dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Każdy mógł również "wcielić się" w rolę strażaka przymierzając hełm strażacki oraz umundurowanie. Zaciekawiło ich również wyposażenie medyczne znajdujące się w wozie strażackim. Dzieci uważnie słuchały do czego potrzebne są poszczególne przedmioty oraz w jakich przypadkach są one wykorzystywane.

Na zakończenie zajęć dzieci podziękowały za spotkanie, podczas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą wielozadaniowej, odpowiedzialnej, pełnej odwagi i poświęcenia pracy strażaka.Fotogaleria

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt