Nowa sala prób Gminnej Orkiestry Dętej

Gminna Orkiestra Dęta już może ćwiczyć w nowej sali prób. Wcześniej odbywały się one w świetlicy wiejskiej. Jednak poszerzenie oferty zajęć i ciągły wzrost liczby muzyków w orkiestrze oraz doposażenie w nowy sprzęt, wymusił wygospodarowanie osobnego pomieszczenia, przeznaczonego tylko na użytek orkiestry. Dlatego też został przeprowadzony generalny remont w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury, gdzie wcześniej funkcjonował Ośrodek Zdrowia. Pomieszczenia nabrały nowego wyglądu i zostały adoptowane na salę prób Gminnej Orkiestry Dętej. Remont wspomnianych pomieszczeń wyniósł 61.611,61 zł brutto pochodzących z budżetu gminy. Zakres prac jakie zostały wykonane to: roboty rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie, instalacje sanitarne i elektryczne. Dzięki tym pracom dziś Gminna Orkiestra Dęta ma swoją siedzibę - salę prób o wysokim standardzie.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach realizując projekt pn. "Wspieranie kulturalnej twórczości poprzez zakup wyposażenia sali prób i spotkań Gminnej Orkiestry Dętej" pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 5 813,69 zł. Wartość całego projektu wyniosła 8 938,54 zł. Zakupione zostały: laptop wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym, szafa i szafki oraz stół i krzesła. Aby orkiestra mogła się rozwijać niezbędne jest kształtowanie jej wizerunku poczynając od zorganizowania miejsca jej pracy a także zakupu podstawowego wyposażenia. Członkowie orkiestry znajdą teraz miejsce na przechowywanie instrumentów, nut, strojów, itp. Odpowiednio wyposażona sala prób ułatwi profesjonalne przygotowania do udziału w konkursach, przeglądach. Będzie ona materialnym gruntem na rozwijanie się tejże orkiestry oraz promocję muzyki.Fotogaleria

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt