Protokół z eliminacji gminnych w kategorii literatura w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 3 osoby

W kategorii literatura dyplom za udział w eliminacjach gminnych otrzymuje:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Martyna Pulchny - ZSP w Spytkowicach

Na podstawie eliminacji szkolnych wytypowani do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Natalia Dukała - ZSP w Spytkowicach
Mateusz Mostowik - ZSP w Spytkowicach
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt