Protokół z eliminacji gminnych w kategorii recytacja w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 9 osób
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 1 osoba
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 1 osoba

W kategorii recytacja:
I. Dyplom za udział w eliminacjach gminnych otrzymują:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Kamil Górkowy - ZSP w Bachowicach, Oliwia Glistak - ZSP w Spytkowicach,
Julia Kucharska - ZSP w Spytkowicach, Oliwia Bratek - ZSP w Spytkowicach

II. Na podstawie eliminacji szkolnych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. I - kl. I-III
Dagmara Bałys - ZSP w Ryczowie, Justyna Szewczyk - ZSP w Spytkowicach, Antoni Foryś - ZSP Spytkowice

gr. wiek. III - gimnazjaliści
Daria Byrska - ZSP w Spytkowicach

III. Na podstawie eliminacji gminnych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Emilia Tomana - ZSP w Spytkowicach, Dominika Źróbek - ZSP w Spytkowicach,
Karolina Kucharska - ZSP w Spytkowicach

Jury w składzie:
Ilona Knapik
Beata Nowak

                                                                                                                 
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt