Protokół z eliminacji gminnych w kategorii plastyka w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach - 3 osoby
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 8 osób
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach - 4 osoby

I. Dyplom za udział w eliminacjach gminnych otrzymują:
gr. wiek. I - kl. I-III
Dagmara Bałys - ZSP w Ryczowie, Nikola Szarek - ZSP w Ryczowie,
Adrian Chudy - ZSP w Ryczowie, Kamila Kowalczyk - ZSP w Ryczowie,
Katarzyna Wawro - ZSP w Ryczowie

gr. wiek. II - kl. IV-VI
Radosław Stokłosa - ZSP w Ryczowie, Marlena Walasek - SP Nr 2 w Spytkowicach,
Oliwia Berniak - SP Nr 2 w Spytkowicach, Wiktoria Przystał - SP Nr 2 w Spytkowicach

II. Na podstawie eliminacji gminnych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. I - kl. I-III
Patrycja Szydłowska - ZSP w Spytkowicach, Wiktoria Gramatyka - ZSP w Ryczowie,
Zofia Stodolny - ZSP w Spytkowicach

gr. wiek. II - kl. IV-VI
Jakub Zwydak - ZSP w Spytkowicach, Kajetan Królikowski - ZSP w Ryczowie,
Roksana Berniak - SP Nr 2 w Spytkowicach

Jury w składzie:
Grażyna Łukowicz -Balon
Dorota Wójcik - Zwydak

                                                     
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt