Protokół z eliminacji gminnych w kategorii wokal w ramach XV Festiwalu Artystycznego "TALENTY 2015" w dniu 27.10.2015r.

Do konkursu zgłosiły się:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie - 1 osoba
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach - 3 osoby
3. Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach - 11 osób

W kategorii wokal:
I. Dyplom za udział w eliminacjach gminnych otrzymują:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Klaudia Manicka - GOK w Spytkowicach, Angelika Szarek - GOK w Spytkowicach

gr. wiek. III - gimnazjaliści
Aldona Stochmal - ZSP w Bachowicach, Emilia Wójtowicz - ZSP w Bachowicach,
Kamila Stańczyk - ZSP w Bachowicach

II. Na podstawie eliminacji szkolnych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. I - kl. I-III
Gabriela Wawro - ZSP w Ryczowie, Joanna Pióro - GOK w Spytkowicach,
Mateusz Stokłosa - GOK w Spytkowicach

III. Na podstawie eliminacji gminnych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych:
gr. wiek. II - kl. IV-VI
Julia Gurdek - GOK w Spytkowicach, Oliwia Berniak - GOK w Spytkowicach,
Emilia Tomana - GOK w Spytkowicach, Julia Kostka - GOK w Spytkowicach

gr. wiek. III - gimnazjaliści
Magdalena Pindel - GOK w Spytkowicach, Daria Byrska - GOK w Spytkowicach,
Kamil Przystał - GOK w Spytkowicach

Jury w składzie:
Robert Budzyń
Daniel Nicieja
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt