"Poezja i muzyka w życiu Świętego Jana Pawła II"

Sobota 2 kwietnia była dniem 11 rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II. Wtedy to w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Spytkowicach został zorganizowany koncert dobroczynny "Poezja i muzyka w życiu Świętego Jana Pawła II", którego mieliśmy okazję być współorganizatorami. To piękne wydarzenie w które zaangażowało się wiele osób z różnych środowisk, zarówno profesjonalistów jak i amatorów, spotkało się z dużymi wyrazami uznania.

Słowa św. Jana Pawła II "Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi" znalazły w tym dniu swoje odzwierciedlenie. Dzięki pracy wielu osób mogliśmy być uczestnikami świetnego koncertu, a dzięki hojności uczestników, Paulinie udało się zebrać kwotę w wysokości 3.100,00 zł. która zostanie przeznaczona na dalsze leczenie.

Ksiądz dziekan Józef Piwowarski, proboszcz parafii w Spytkowicach zakończył koncert słowami podziękowań dla wszystkich organizatorów. Życzył również dużo zdrowia wszystkim chorym, których św. Jan Paweł II traktował w szczególny sposób - nie tylko przez swoje nauczanie, ale i przez osobistą troskę. Modlitewne przeżycie tego dnia wyrażone w słowach i śpiewie było doskonałym przedsięwzięciem.koncert_papieski   koncert_papieski   koncert_papieski   koncert_papieski  


Fotogaleria
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt