"Artystyczne lato"

W minione wakacji w ramach programu "Artystyczne lato" zostały zorganizowane zajęcia plastyczno - techniczne. Tematem przewodnim pierwszych warsztatów były ptaszki. Każde dziecko miało możliwość uszycia ptaszka z materiału, a następnie wypchania go watą oraz ozdobienia kolorowymi koralikami. Efekt końcowy był wspaniały. Dzieci przypisały im imiona oraz rolę, dzięki czemu mogliśmy odegrać krótkie inscenizacje.

Pod koniec wakacji w Bachowicach odbyły się drugie warsztaty, na których dzieci ozdabiały swoje koszulki. Przy użyciu szablonów odbijaliśmy różne wzory, które następnie kolorowaliśmy. Na koniec wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie w "nowych" koszulkach.warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki   warszaty zabawki przytulanki  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt