Wielka Orkiestra ¦wiatecznej Pomocy 2018

W tym roku również byli¶my z WO¦P. Dzięki Waszej ofiarno¶ci w gminie Spytkowice udało się zebrać 17.008,82 zł. Na ulicach kwestowało 18 wolontariuszy z ZSP w Bachowicach, ZSP w Ryczowie oraz ZSP w Spytkowicach, którzy w swoich miejscowo¶ciach zebrali kwoty w wysoko¶ci: 3.342,080 zł (Bachowice), 5.002,49 zł, (Ryczów), 8.664,25 zł (Spytkowice).

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wł±czyli się w tegoroczny finał, a w szczególno¶ci ofiarodawców, wolontariuszy, koordynatorów oraz osób pracuj±cych w sztabie. Dziękujemy!WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    WO¦P 2018    


Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt