Warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturalnego regionu "Obrzęd , zwyczaj, obyczaj, rytuał"

26 października w Muzeum Regionalnym w Bachowicach odbyły się warsztaty z zakresu dziedzictwa kulturalnego regionu pn.: "Obrzęd, zwyczaj, obyczaj, rytuał" w ramach projektu grantowego pod nazwą "Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem spotkania było przedstawienie różnic między tymi pojęciami, ponieważ każde z nich ma inne znaczenie i opisuje inną część folkloru i tradycji ludowej. Zostały nam przybliżone obrzędy, obyczaje i zwyczaje przechodzące z pokolenia na pokolenie, budujące naszą kulturę i tożsamość, będące związkiem teraźniejszości z przeszłością oraz świadectwem postawy wobec przeszłości, więzi rodzinnych i społecznych, jednoczących ludzi różnych pokoleń i czasów. Warsztaty były wzbogacone promocją oraz degustacją potraw regionalnych, z czego chętnie skorzystały uczestniczki warsztatów. Serdecznie dziękujemy Paniom za udział w tych wspaniałych warsztatach oraz Pani Halinie Dudzie za ogromną ilość wiadomości, które nam przekazała.
warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  warsztaty obrzedy  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt