Uroczyste otwarcie sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Spytkowicach

11 listopada w trakcie uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w gminie Spytkowice, dokonano otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej i wyremontowanej sali Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Odnowione pomieszczenia poświęcił proboszcz parafii w Spytkowicach ks. Józef Piwowarski. Przecięcia wstęgi, symbolizującego przekazanie sali do użytku dokonali: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Piórowski, Sołtys wsi Spytkowice Helena Mamoń, Dyrektor GOK w Spytkowicach Ewa Byrska oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Urzędzie Gminy w Spytkowicach Marek Opyrchał.

Prace, które były wykonane obejmowały swoim zakresem remont ścian wewnętrznych sali, wymianę ściennej okładziny oraz stolarki wewnętrznej, remont posadzek i schodów. Ponadto przewidziano wymianę instalacji: wodnej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osprzętem, instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Projekt zakładał również remont pochylni, montaż platformy dla niepełnosprawnych oraz montaż nowoczesnych systemów audio, oświetlenia i infrastruktury scenicznej. Wykonano także reżyserkę, przebudowano pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury, zaplecze kuchenne oraz przygotowano sale zajęć dla młodzieży uczęszczającej na zajęcia organizowane przez GOK. Całkowita wartość inwestycji to kwota blisko 1,5 miliona złotych. Tak nowocześnie wyposażona sala i zaplecze zarówno pod względem technicznym i lokalowym dają nam teraz ogromne możliwości wszechstronnego wykorzystania. To sala o bardzo wysokim standardzie, umożliwiająca organizację wszelkiego rodzaju koncertów i imprez artystycznych. Jesteśmy przekonani, że długo będzie służyć mieszkańcom gminy, jak najlepiej spełniając swoje funkcje.

Z racji tego, że głównie GOK jest użytkownikiem tych pomieszczeń, podczas uroczystości głos zabrała Pani Ewa Byrska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach, kierując słowa podziękowania do wójta gminy Spytkowice Pana Mariusza Krystiana oraz Rady Gminy. Wyrazy wdzięczności przekazała również Panu Andrzejowi Szymuli, właścicielowi Firmy Usługowo – Remontowo – Budowlanej, który był wykonawcą prac oraz Panu Henrykowi Luberze, Inspektorowi Nadzoru modernizacji i remontu pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Spytkowicach. Nie zabrakło również podziękowań dla całego referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Wspaniałym dopełnieniem tego święta, a zarazem inauguracyjnym występem na odnowionej sali widowiskowej był piękny koncert Gala Muzyki Polskiej „O! Radosna Niepodległości” w wykonaniu Joanny Trafas oraz artystów Filharmonii Krakowskiej, Opery Krakowskiej oraz wpółpracujących z operą Śląską i Capellą Cracoviensis. W programie znalazły się jedne z najlepszych utworów wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki, które do dziś dnia krzepią nasze serca i należą do kanonów polskiej muzyki. Ponadto muzycy wykonali dobrze znanego "Poloneza" Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz, a także utwór „Rajski Ptak” z operetki Diabelski Młyn Ludomira Różyckiego. Publiczność nie szczędziła artystom braw, a to dzięki wspaniałym głosom artystów, pięknej muzyce i całej oprawie multimedialnej.otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  otwarcie sali GOK  


Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt