Rozstrzygnięcie konkursu „Gmina Spytkowice naturalnie”

11 listopada 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy z okazji Święta Niepodległości zostały ogłoszone wyniki konkursu „Gmina Spytkowice naturalnie”. Dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy na polecenie służbowe Dziecięcego Sekretarza Gminy Spytkowice z dnia 3 czerwca 2019r. miały za zadanie wykonać plakat prezentujący piękno i walory krajobrazowe naszego regionu. Komisja podczas oceny kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka, jakość, zastosowanie ciekawych technik plastycznych oraz samodzielność i oryginalność wykonania pracy. Wybór okazał się bardzo trudny, ponieważ autorzy wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością w wykonaniu swoich prac. Ostatecznie jury nagrodziła następujące szkoły:

I grupa wiekowa (kl. I - III) Szkoła Podstawowa w Miejscu
II grupa wiekowa (kl. IV – VI) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie
III grupa wiekowa (kl. VII – VIII) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

gmina-naturalnie  gmina-naturalnie  gmina-naturalnie  gmina-naturalnie  gmina-naturalnie  


Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt