Gminny konkurs "Dekoracja wielkanocna" - 16.04.2020r.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań twórczych poprzez zastosowanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni. Zadaniem uczestników było wykonanie dekoracji wielkanocnej dowolną techniką i w dowolnej formie przestrzennej. Do konkursu mogły zgłosić swoje dekoracje rodziny z terenu gminy Spytkowice.

Komisja konkursowa oceniając prace brała pod uwagę: walory artystyczne i estetyczne, staranność wykonania, oryginalność i ciekawą interpretację tematyki.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić prace następujących rodzin: I miejsce: Państwo Bobak
II miejsce: Państwo Charnas
III miejsce: Państwo Brożek
Wyróżnienia: Państwo Chlebiccy, Państwo Kwiatkowscy

Ze zwycięzcami skontaktujemy się mailowo w celu ustalenia sposobu odbioru nagród. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.ozdoby-wielkanoc  ozdoby-wielkanoc  ozdoby-wielkanoc  ozdoby-wielkanoc  ozdoby-wielkanoc  


Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt