Konkurs „Jestem bezpieczny na wsi”

Bezpieczeństwo najważniejsze! Cieszymy się, że w wyniku dobrej współpracy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Punkt Terenowy w Wadowicach wyszła z inicjatywą i zorganizowała na naszym terenie konkurs dla dzieci pod hasłem: „Jestem bezpieczny na wsi”. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz przedstawienie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Uczestnikom konkursu przedstawiono film, pt. „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, będący symulacją gry komputerowej. Podróżując za graczem dzieci dowiedziały się, jakie zagrożenia można napotkać w gospodarstwach rolnych i jak ich uniknąć oraz które z prac w gospodarstwie rolnym są dla nich niedozwolone. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie testu z wiedzy przedstawionej podczas spotkania. Wszystkie dzieci poradziły sobie znakomicie, dlatego wyłonienie laureatów było bardzo ciężkim zadaniem dla komisji konkursowej. I miejsce zdobyła Antonina Kowalczyk, II miejsce Bartosz Fryc, a III Anna Majtyka. Pozostali uczestnicy również otrzymali atrakcyjne nagrody. Bardzo dziękujemy organizatorom konkursu.jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  jestem-bezpieczny-na-wsi  


Gminny OĹ›rodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt