ZAJĘCIA WOKALNE

ZAJĘCIA WOKALNE: sala WDK Spytkowice
œroda, instruktor: Pani Angelika Orzeszek

Zajęcia w grupach (listy dostępne w biurze GOK)
I grupa: 16.30 - 17.15
II grupa: 17.20 - 18.05
III grupa: 18.10 - 18.55
IV grupa: 19.00 - 19.45
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt