? Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

ZAJĘCIA WOKALNE

Instruktor: Angelika Orzeszek

Świetlica wiejska
wtorek, godz. 17.00-19.15 - ZESPÓŁ PRYZMAT
Lista - zespół PRYZMAT

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt