Wynajem Świetli Wiejskich

- Świetlica wiejska w Bachowicach

- Świetlica wiejska w Spytkowicach

- Świetlica wiejska w Ryczowie


Cennik wynajmu świetlic.
Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 2011 © switchprojekt